EAS'i innovatsiooniosaku toetusmeede taas avatud24.07.2014

Alates tänasest on taas avatud EASi innovatsiooniosaku programm patendi, kaubamärgi ja disainilahenduste uuringuteks, õiguskaitse alaseks nõustamiseks, kaitsetaotluste koostamiseks jt tegevusteks toetuste taotlemiseks.

 Design Management in brief.jpg

Taotletava toetuse maksimaalne summa ühe taotleja kohta on endiselt 4000 eurot, kuid ühe suurima muudatusena on sisse toodud, et toetuse piirmääraks on kuni 80% abikõlblikest kuludest. Seega nüüdsest peavad innovatsiooniosaku taotlejad kasutama ka omafinantseeringut projekti läbiviimiseks.

Teiseks suuremaks muudatuseks on, et enam ei saa teha ühistaotlusi.

Endiselt saab toetust taotleda järgmistele tegevustele:
1) toote- või teenuse arenduse alased konsultatsioonid; 
2) töökorralduse, tootmis- või tehnoloogiaalane nõustamine;
3) disainilahenduste väljatöötamine ja juurutamine, välja arvatud üksnes kommunikatsiooni eesmärgil välja töötatud ja juurutatud disainilahendused (näiteks graafiline disain, turundusega seotud disain, kodulehe ja visuaalse identiteedi loomisega seotud disain);
4) teostatavus- või tasuvusuuringute läbiviimine;
5) metroloogia, standardiseerimise ja sertifitseerimise alased konsultatsioonid;
6) vastavus- või tootearenduskatsetuste läbiviimine;
7) patendi-, kasuliku mudeli, kaubamärgi või tööstusdisainilahenduse alase õiguskaitse nõustamine;
8) patendi-, kasuliku mudeli, kaubamärgi või tööstusdisainilahenduse alase uuringu ja infootsingu teostamine;
9) patendi, kasuliku mudeli, kaubamärgi või tööstusdisainilahenduse registreerimine;

10) IT-, tehnoloogiliste- ja tehnoloogilise tootmiskorralduse lahenduste väljatöötamine ning juurutamine.

Meetme raames ei toetata järgmisi tegevusi:
1) töötajate taseme- või erialakoolitus, sealhulgas diplomi-, bakalaureuse-, magistri-, doktori- või doktorikraadi järgne õpe ning muud samalaadsed koolitused;
2) töötajate täiendõpe, koolitused või õppereisid.

Muudetud on ka taotluste hindamise kriteeriume. Varasemalt hinnati, kumbagi 50% ulatuses, 1) probleemipüstituse ning tegevusplaani kvaliteeti ja realistlikust ning 2) projekti mõju taotleja tehnoloogiaalase teadlikkuse ja oskuste kasvule äritegevuse arendamisel, mõju taotleja teadlikkuse ja oskuste kasvule disaini- ning insenertehniliste lahenduste kasutamiseks uute toodete, teenuste ja tehnoloogiate arendamisel ning mõju taotleja intellektuaalomandi kaitse alasele teadlikkusele ja võimekusele.

Uue jõustuva korra kohaselt hinnatakse: 1) projekti mõju taotleja arengutakistuse või probleemi kõrvaldamisele ning esitatud taotluse kvaliteeti (koondhindest 40%); 2) projekti mõju meetme põhieesmärkide saavutamisele (koondhindest 30%); 3) projekti mõju taotleja ja teenuseosutaja vahelise pikaajalise koostöö tekkimisele (koondhindest 30%). Rahuldamisele kuuluvad taotlused, mis on saanud koondhindeks vähemalt 2,2 ja mille kõiki hindamiskriteeriume on hinnatud vähemalt hindega 2,0.

Uus innovatsiooniosakute toetusmeetme tingimused ja kord hakkab kehtima 27.07.2014. Kõiki jõustuma hakkavaid muudatusi saab täpsemalt võrrelda Riigi Teatja lehel "Innovatsiooniosakute toetusmeetme tingimused ja kord".

Kui arvestada, et innovatsiooniosaku toetuste jaoks on ette nähtud 966 000 eurot ja maksimaalselt saab üks taotleja taotleda kuni 4000 eurot, siis peaks raha jaguma ca 242 projekti jaoks, mida polegi nii palju. Näiteks 2013. aastal toetati innovatsiooniosaku meetme raames 392 projekti.

Seega kes kiirustab, see jõuab :)

 

Kui teil on küsimusi innovatsiooniosaku taotlemiseks intellektuaalomandi alase nõustamise, kaitse ja uuringutega seotud teemadel, võtke meiega ühendust.
Tartus: Margus Sarap, margus.sarap@patent.ee;
Tallinnas: Mikk Putk, mikk.putk@patent.ee.

-------------------
Pilt: "Design Management in brief" by Original uploader was Wiki4des at en.wikipedia - Transferred from en.wikipedia; transfer was stated to be made by User:wiki4des.. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

 

Tagasi uudiste nimekirja

Uudised

Muutused firma omanikeringis

Alates mai keskpaigast on firma nimi jällegi Sarap ja Partnerid Patendibüroo, sest senine äripartner Mikk Putk otsustas IO asjades aja maha võtta ning lahkus firmast.

29.05.2019 Loe edasi
Kliki, et näha RSS uudised Kliki, et postitada seinale Kliki, et säutsuda

Liitu meie uudiskirjaga!

Meie teenused on rahastatavad EASi innovatsiooniosaku toetusega! Võimaluste täpsustamiseks palume võtta meiega ühendust.