Uus toetusmeede tööstusomandi kaitseks19.04.2012

EASi uue toetusmeetme sisuks on tehnoloogiate arendamine toodete, teenuste või protsesside uuendamiseks. Programmi eesmärk on töötleva tööstuse ettevõtjate tootearendusalase võimekuse suurendamine läbi arendustegevuse.

Toetusmeede tootmisettevõtete arendustoetus on mõeldud eksportivatele tööstusettevõtetele, kes viivad läbi toote- või protsessiarenduse projekte, mille raames valmib uus või parendatud toode või täiendatakse oluliselt tootmisprotsessi.

Toetust saab taotleda ettevõtja poolt teostatavaks arendustööks, mis hõlmab muuhulgas sisseostetud uuringuid, tehnilist teavet, litsentseeritud patente ning konsultatsioone ja projekti käigus loodud tööstusomandi õiguste kaitsmist. Nimetatud kulud kokku võivad moodustada kuni 70% projekti abikõlblikest kuludest.

Taotlusi võetakse vastu jooksvalt. Taotluse esitamise eelduseks on eelnõustamise läbimine EASis. Tootmisettevõtete arendustoetuse programm avatakse 2. mail 2012.

Tootmisettevõtete arendustoetuse tingimustes on muuhulgas öeldud (p. 5.2.), et meetme raames teaduspartneriga koostöös elluviidava projekti puhul saab projektis osalev teadusasutus toetuse saajaks olevalt ettevõtjalt hüvitise, mis võrdub teadusasutuse poolt projekti käigus läbiviidud tegevustest tulenevate intellektuaalomandiõiguste turuhinnaga ja kõnealused õigused kantakse üle ettevõtjatele.

 

Tootmisettevõtete arendustoetust taotlema asudes võtke meiega ühendust. Aitame teil planeerida tegevusi ja kulutusi tööstusomandi alaste uuringute tegemiseks, patentide litsenseerimiseks, tööstusomandi õiguskaitseks, õiguste kuuluvuse ja muude intellektuaalomandiga soenduvate tegevustega seoses.

 

Tagasi uudiste nimekirja

Uudised

Muutused firma omanikeringis

Alates mai keskpaigast on firma nimi jällegi Sarap ja Partnerid Patendibüroo, sest senine äripartner Mikk Putk otsustas IO asjades aja maha võtta ning lahkus firmast.

29.05.2019 Loe edasi
Kliki, et näha RSS uudised Kliki, et postitada seinale Kliki, et säutsuda

Liitu meie uudiskirjaga!

Meie teenused on rahastatavad EASi innovatsiooniosaku toetusega! Võimaluste täpsustamiseks palume võtta meiega ühendust.