Tagasi Euroopa Patendiametist16.07.2012

Tagasi Euroopa Patendiameti kolme nädalaselt praktikalt patendipealinnast Münchenist.

Euroopa Patendiameti, Euroopa Patendiakadeemia ja Euroopa Patendivolinike Instituudi koostöös kokku pandud programmi raames sai läbitud põhjalik praktika, kus mitmete ekspertide juhendamisel läbiti kogu protsess alates patenditaotluse ettevalmistamisest, ekspertiisist kuni patendi väljaandmise ja vaidlustamiseni, harjutati erinevat liiki nõudluste koostamist, osaleti vaidlusistungitel.

Osalejaid oli Saksamaalt, Prantsusmaalt, Belgiast, Poolast, Ungarist.

Eriti suurt rõhku pandi praktika jooksul patentsuse kriteeriumite analüüsimisele: sh leiutise selgus ja ühtsus, leiutise olulised tunnused, uudsus, leiutustase, piisav avaldamine, nõudluse tõlgendus, nõudluse toetamine leiutiskirjeldusega, leiutise alternatiivid.

Patendiameti ekspertide tööga tutvumisel anti põhjalik ülevaade prioriteedi määramisest; muudatuste ja paranduste tegemisest; eraldatud taotlustest; vaidlustest ja vaidlustamisest; eitustest, lahtiütlemistest ja loobumistest; tähtaegadest ja tähtaegade ennistamistest; patenditaotluse hindamisest, otsingute tegemisest, otsinguaruande ja esmase arvamuse koostamisest.

Tuleb märkida, et Euroopa patendipraktika kohaselt on patendi taotlemisel nii patenditaotluse ettevalmistamisel kui hiljem taotluse ekspertiisis üheks olulisemaks momendiks kõige lähedasema varasema lahenduse leidmine. Kogu ekspertiis käib hiljem (sh nii ühtsuse, selguse, uudsuse, leiutustaseme jm hindamine) võrdluses kõige lähedasema tehnika taseme lahendusega. Eraldi tehti läbi mitmeid harjutusi lähima tehnika taseme dokumendi leidmise, analüüsimise ja kaitstava lahendusega võrdlemise kohta.

Kogu patenditaotluse ekspertiis käib probleem-lahendus lähenemise põhiselt (problem-solution approach). See tähendab, et kõigepealt tuleb kaitstavale lahendusele leida varasem kõige sarnasem lahendus. Sarnasema lahenduse leidmiseks on vaja identifitseerida kõik kaitstava lahenduse tehnilised tunnused. Sarnaseimaks varasemaks lahenduseks võib pidada lahendust, mis on samast või sarnasest valdkonnas, lahendab sama probleemi ja omab kõige rohkem samu tehnilisi tunnuseid, mis kaitstav lahendus. Seejärel tuleb leida erinevused kaitstava lahenduse ning kõige sarnasema lahenduse vahel ning hinnata, mis tehniline efekt on neist erinevustest tingitud ning mis objektiivne tehniline probleem leiutisega lahendatakse. Ning lõpuks tuleb hinnata, kas kaitstav lahendus võttes arvesse lähimat varasemat lahendust oleks ilmne vastava valdkonna asjatundjale.

Antud praktika puhul oli tegemist koolituse esimese mooduliga, milles osales Mikk Putk. Koolituse teises moodulis (toimub reaalne töö eksperdi kõrval taotluse ekspertiisis) sügisel osaleb Margus Sarap.

 

Tagasi uudiste nimekirja

Uudised

Muutused firma omanikeringis

Alates mai keskpaigast on firma nimi jällegi Sarap ja Partnerid Patendibüroo, sest senine äripartner Mikk Putk otsustas IO asjades aja maha võtta ning lahkus firmast.

29.05.2019 Loe edasi
Kliki, et näha RSS uudised Kliki, et postitada seinale Kliki, et säutsuda

Liitu meie uudiskirjaga!

Meie teenused on rahastatavad EASi innovatsiooniosaku toetusega! Võimaluste täpsustamiseks palume võtta meiega ühendust.