Võit EPO apellatsioonimenetluses15.09.2011

Meil on hea meel teada anda, et arvatavasti esimestena Eestis tegutsevatest Euroopa patendivolinikest õnnestus meil reaalselt osaleda väljaantud Euroopa patendi vastu esitatud tühistamise menetluses Euroopa Patendiameti esimese astme vaidluskomisjonis (nn opposition division). Eriti nauditavaks teeb asja see, et meil õnnestus kaitsta meie kliendile välja antud Euroopa patenti (EP1397501B1). Läbi kirjaliku eelmenetluse ja 14.septembril 2011 toimunud komisjoni istungi tegi EPO apellatsioonikomisjon otsuse patent jõusse jätta samal kujul, kui välja anti.

EPO vaidlusmenetlus kujutab endast üheksa (9) kuu jooksul peale patendi väljandmisteate avaldamist esitatud kaebuste lahendamise menetlust. Algab see tavaliselt sellest, et keegi kolmas isik, keda väljaantud patent häirib esitab kaebuse (strateegiliselt tehakse seda tihtipeale vahetult enne üheksa kuu lõppemist). Kaebusega koos tuleb kaebajal esitada patendi tühistamise korral tehnika taseme dokumendid, mille alusel on ta arvamusel, et leiutisel puudub uudsus ja leiutustase vm puudus. Seejärel antakse patendiomanikule võimalus vastuargumente esitada. Kirjaliku menetluse käigus võivad pooled oma argumente või dokumente lisada. Kui vaidlevatel pooltel pole enam uusi seisukohti esitada kuulutab EPO vaidluskomisjon välja suulise istungi aja ja saadab pooltele oma seisukohad (kokkuvõtte asjast) ning punktid, mida hakatakse istungil arutama.

Kõik vajalikud argumendid ja dokumendid tuleb esitada vähemalt kaks kuud enne istungit, üldjuhul üllatuslikult välja toodud dokumente komisjon ei arvesta. Suulisel istungil alustatakse asja käsitlemist samm-sammult, esmalt vaieldakse läbi leiutise uudsus, peale mida teeb komisjon vahepausi ja teatab oma otsuse - kas leiutisel on uudsus või mitte. Kui uudus puudub, siis vaidlusega enam ei jätkata. Alles uuduse olemasolul asutakse arutama leiutustaset. Jällegi teeb komisjon vaheaja ning teatab oma otsuse pooltele. Kirjalik otsus koos selgitustega avaldatakse paari kuu jooksul. Siis on ka kaotaja poolel võimalus apellatsioonile, kui ta leiab, et asja ei lahendatud õigesti.

Kindlasti polnud meie vaidlus viimane, meile teadaolevalt on EPOs oma patenti kaitsmas veel teinegi Eesti firma. Jõudu ja jaksu talle.

Oleme Euroopa patendivolinikuna astunud pika sammu lähemale oma Euroopa kolleegidele.

 

Tagasi uudiste nimekirja

Uudised

Muutused firma omanikeringis

Alates mai keskpaigast on firma nimi jällegi Sarap ja Partnerid Patendibüroo, sest senine äripartner Mikk Putk otsustas IO asjades aja maha võtta ning lahkus firmast.

29.05.2019 Loe edasi
Kliki, et näha RSS uudised Kliki, et postitada seinale Kliki, et säutsuda

Liitu meie uudiskirjaga!

Meie teenused on rahastatavad EASi innovatsiooniosaku toetusega! Võimaluste täpsustamiseks palume võtta meiega ühendust.