Kuumad tuuled kasulikele mudelitele10.02.2011

Kuum uudis kõigile leiutajatele. Tänasel Valitsuse istungil otsustati saata riigikokku kasuliku mudeli seaduse muutmise eelnõu, milles sätestatakse, et Patendiametisse esitatud kasuliku mudeli registreerimistaotluses kirjeldatud tehnilisele lahendusele hakatakse Patendiameti poolt tegema tehnika taseme otsingut. Aruanne lisatakse informatsiooniks toimikusse ning loomulikult edastatakse see taotlejale, kellel on võimalus tutvuda tehnika tasemes lähedasemate lahendustega ning muuta vajadusel leiutise kaitseulatust.

Nimetatud eelnõu on tegelikult ringelnud juba ammu koridorides, aga mõningase vastuseisu tõttu seni viibinud. Eelkõige on vastuseis põhjustatud arvamisest, et selline tehnika taseme otsing annab hinnangu leiutise vastavusele kaitsevõimelisuse kriteeriumitele st toimub sisuline ekspertiis. Meie arvates on selline lähenemine ekslik, pigem annab otsinguaruanne teavet taotlejale tema leiutise asukohast tehnika taseme maastikul. Saades positiivse tagaside (st tehnika tasemes analoogset lahendust pole) võib teha juba julgemalt otsuseid leiutise edasiseks kaitsmiseks, näiteks esitada esmataotluse alusel rahvusvaheline patenditaotlus (PCT) või Euroopa patenditaotlus. Meie arust oleks üsna mõistlik, kui enne 12 kuu möödumist laekub mulle Patendiametist otsing. Muidugi jätame endale siinkohal reservatsiooni, et tegemist on Eesti Patendiameti eksperdi poolt tehtud otsinguga, sest paraku oleme oma praktikas näinud meie Patendiameti otsingust täiesti erinevat Euroopa otsingut, mis andis taotlejale palju rohkem olulist teavet tehnika tasemest.

Teiseks on oponendid arvamusel, et aruande tegemine teeb taotlemise keerulisemaks ja kallimaks. Meile teadaolevalt ei hakata lisaraha taotlejalt nõudma, seega praeguse esitamislõivu eest (firmadele 102,25eurot ja füüsilistele isikutele 25,56eurot) tehakse väga vajalik aruanne (võrdluseks Euroopa Patendiameti lõiv Euroopa otsingu eest on 1105eurot).

Lõpetuseks oleme arvamusel, et registris ei peaks olema kasulikud mudelid, mille näol on tegemist triviaalsete ning ammu tuntud lahendustega (vt meie kohtuvaidlust, millest oleme eelnevalt kirjutanud), sest tegemist on nn "avaldussüsteemil" põhineva registreerimisprotsessiga, mille käigus Patendiamet ei pea leiutisele tegema sisulist ekspertiisi, ehk kaitsta saab kõike, mille kinnituseks lisame väikesed lõbusad lingid Youtube'is avaldatud Kreisiraadio® varasalve /varasalve.

Tagasi uudiste nimekirja

Uudised

Muutused firma omanikeringis

Alates mai keskpaigast on firma nimi jällegi Sarap ja Partnerid Patendibüroo, sest senine äripartner Mikk Putk otsustas IO asjades aja maha võtta ning lahkus firmast.

29.05.2019 Loe edasi
Kliki, et näha RSS uudised Kliki, et postitada seinale Kliki, et säutsuda

Liitu meie uudiskirjaga!

Meie teenused on rahastatavad EASi innovatsiooniosaku toetusega! Võimaluste täpsustamiseks palume võtta meiega ühendust.