Juhime tähelepanu teenusepakkuja valikul24.08.2010

Viimasel ajal on tekkinud ettevõtteid, kes oma veebilehekülgedel pakuvad intellektuaalomandi kaitsega seonduvaid teenuseid - abi tööstusomandi õiguskaitse taotluste vormistamisel, patendiuuringutel jms. Ise-enesest pole selles midagi kummalist ja konkurents on igati tervitatav.

Siiski soovitame enne otsuse tegemist kaaluda, kelle poole pöörduda. Eestis on olemas kutselised patendivolinikud, kelle tööd reguleerivad patendivolinike seadus ning Eesti Patendivolinike Seltsi eetikakoodeks. Kutselised patendivolinikud on kutse saamiseks töötanud vähemalt neli aastat patendivoliniku juures või selle äriühingus, läbinud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi juures moodustatud patendivolinike kutsekomisjoni poolt korraldatava kirjaliku eksami positiivse tulemusega ning lisaks täiendavad ennast pidevalt ametialaselt. Lisaks on ainult patendivolinikel õigus esindada kliente Patendiameti ees, vaidluste korral tööstusomandi apellatsioonikomisjonis jm juhtudel.

Mis aga on peamine, patendivolinik vastutab oma töö eest ning seaduse kohaselt on kliendi ja patendivoliniku suhe konfidentsiaalne. Siinkohal võib tõmmata paralleeli advokaatidega ehk patendivolinik on patendiadvokaat, kes tegutseb spetsiifilises valdkonnas olles selles pädev ja omab piisavat praktilist kogemust, et leida kliendi probleemidele ja muredele kõige parem lahendus. Kaitsetaotluse koostamine või esitamine võib olla küll ühekordne ja pealtnäha lihtne toiming, aga mõelda tuleb samal ajal tulevikule ning edasistele kaitsevõimalustele, taotluste/tunnistuste jõushoidmisele jne.

Siinakohal toome mõned viited informeerimaks kõiki huvilisi, kes soovivad äri-, tehnoloogia jm teadus- & arendustegevuse alaseid teenuseid kasutada koos intellektuaalomandi alaste teenustega. Vaatamata sellele, et teenuse ostmine ühest kohast võib olla tellijale mugav lahendus, ei pruugi see pikemas perspektiivis end õigustada. Intellektuaalomadi küsimused on järjest olulisemal kohal ning ettevõttele pikaajalise ja professionaalse kaitse tagamist on võimalik garanteerida vaid parimate ekspertide kaasatuse kaudu. Küsimuste ring, mis puudutab intellektuaalomandit on niivõrd lai, et paratamatult on tarvis nendele küsimustele spetsialiseerumist, millega patendi- ja õigusbürood tegelevadki.

Sellisteks teenusepakkujateks on näiteks MTÜ E-buydrawings, tundmatu teenusepakkuja intellektuaalomandit tutvustav veebilehet, tundmatud välismaised teenusepakkujad http://www.intellectualpropertyestonia.com/ ja http://www.ipestonia.com/, LSVentures, Advisio OÜ.

 

Kokkuvõtteks patendiuuringute ja kaitsetaotluste koostamise teemal

Patendiuuringute puhul konkreetset valdkonda tundev spetsialist võib teha väga hea üldise tehnika taseme patendiotsingu märksõnade ja ka teiste kriteeriumite põhjal. Paraku on meie kogemused näidanud, et omamata piisavaid teadmisi patendi ja patendiuuringute valdkonnast, kipuvad sellised patendiuuringud jääma, kas liialt pinnapealseks või ei täida patendiuuringu eesmärki täiel määral.
Seepärast soovitame patendiuuringu läbiviimisel lisaks antud temaatikat hästi tundvale eksperdile kaasata ka patendivolinik, kes oskab anda soovitusi, kuidas vastavalt patendiuuringu eesmärkidele kasutada ka erinevaid patendiklassifikaatoreid, tsiteeringuid, patenditaotluse menetluses avaldatud eksperdiarvamusi, patendiperekondi, dokumentide staatusi ja taotluste prioriteedi-, esitamise-, avaldamise-, patendi väljaandmise kuupäevi ning oskab soovitada sobilikke andmebaase.

Kaitsetaotluste koostamise ja esitamise alase nõustaja valikul soovitame lähtuda sellest, millised kogemused on nõustajal nii Eesti kui välisriikide patenditaotlustega, Euroopa ja rahvusvaheliste patenditaotlustega. Patenditaotlemise protsess kestab aastaid ning kaitsetaotluse esitamisel tuleb ka mitu aastat ette mõelda. Samal ajal peab patenteerimisstrateegia ühtima ettevõtte äri- ja arenguplaanidega, kus ja millal kaitsetaotlusi esitada ning et patenditaotlemisega seonduvaid kulutusi saaks planeerida taotlejale sobivaimal viisil.

 

Tagasi uudiste nimekirja

Uudised

Muutused firma omanikeringis

Alates mai keskpaigast on firma nimi jällegi Sarap ja Partnerid Patendibüroo, sest senine äripartner Mikk Putk otsustas IO asjades aja maha võtta ning lahkus firmast.

29.05.2019 Loe edasi
Kliki, et näha RSS uudised Kliki, et postitada seinale Kliki, et säutsuda

Liitu meie uudiskirjaga!

Meie teenused on rahastatavad EASi innovatsiooniosaku toetusega! Võimaluste täpsustamiseks palume võtta meiega ühendust.