Euroopa Liidu patent07.07.2010

Kui eelmise aasta lõpus Euroopa Liidu liikmesriigid deklareerisid, et Euroopa Ühenduse patent on vajalik ja igati tervitatav, siis eraldas vastavate ettevalmistustega tegelev komisjon tervikpaketist nn tõlkimisega seonduva.

Üldteada tõsisasi on, et väljaantud Euroopa patendi (Euroopa Patendikonventsioon) jõustamise kulud on väga suured. Näiteks EL komisjoni uuringute põhjal maksab EP jõustamine 13 riigis keskmiselt 20000EUR (ca 313 000kr), millest ligi 14000EUR (ca 220 000kr) on seotud tõlkimisega. Oleme abistanud patendiomanikke EP patentide jõustamisel ning võime kinnitada, et tõlkekulud on suured - suurimad kulutused olid meil Hispaanias ja Rootsis, kus tasu 100 sõna tõlkimise eest küündis kuni 25-28EUR. Vaatamata sellele, et 01.maist 2008 hakkas kehtima nn Londoni lepe, on sellega ühinenud ühel või teisel moel ainult 15 EPC riiki.

Nüüd on EL komisjon tulnud välja konkreetsete ettepanekutega, kuidas liikuda edasi EL patendi keeleküsimusega. Arutelul olid kaalumisel 4 varianti:
1) EL patendisüsteem ainult inglise keelsena;
2) EL patendi menetlus (esitamine, väljaandmine, avaldamine) ühes kolmest EPO ametlikus keeles - inglise, saksa, prantsuse;
3) EL patendi menetlus valik 2 järgi, aga nõudlus tõlgitakse nelja enim räägitavasse EL keelde (siin mõeldakse lisaks kolmele keelele hispaania keelt, seni on hispaanlased olnud vastu tõlgete kaotamisele kõige rohkem);
4) EL patendi menetlus valiku 2 ja 3 järgi, kuid nõudlused tõlgitakse kõikidesse EL keeltesse (siin mõeldakse eelkõige masintõlke kasutamist.

EL komisjoni eelistus on valik 2, kuna sellega kaasnevad kõige väiksemad kulud. Milline on siis komisjoni ettepaneku sisu?

Peale EL patendi avaldamist ei nõuta edasisi tõlkimisi. EL patendi tekst, mis on ühes ametlikus EPO keeles, on autentne tekst. Vaidluste korral peab patendiomanik võimaliku rikkuja nõudel ja valikul esitama teksti tõlke selles EL liikmesriigi keeles, kus rikkumine aset leidis või milles paikneb väidetav rikkuja. Patendi kehtivuse vaidlustes peab patendiomanik esitama tõlke kohtumenetluse keelde. Kõik tõlkimisega seotud kulutused kannab patendiomanik.

Iseenesest mõistlik ettepanek, mis samas tähendab seda, et näiteks väike Eesti firma asudes tootma tema arust huvitavat tehnilist lahendust ei pruugi hoomata täielikult näiteks saksa keeles välja antud EL patendi sisu ja kaitseulatust muutudes tahtmatult võibolla rikkujaks. Samuti hakkab vaikselt võibolla ära kaduma eesti keelne oskussõnavara.

Teisalt olles abistamas patenditaotlejaid ja patendiomanikke EP patendi ja hiljem loodetavasti EL patendi menetlemisel on jällegi kulude vähendamine tõlgetele igati tervitatav.  

 

Tagasi uudiste nimekirja

Uudised

Muutused firma omanikeringis

Alates mai keskpaigast on firma nimi jällegi Sarap ja Partnerid Patendibüroo, sest senine äripartner Mikk Putk otsustas IO asjades aja maha võtta ning lahkus firmast.

29.05.2019 Loe edasi
Kliki, et näha RSS uudised Kliki, et postitada seinale Kliki, et säutsuda

Liitu meie uudiskirjaga!

Meie teenused on rahastatavad EASi innovatsiooniosaku toetusega! Võimaluste täpsustamiseks palume võtta meiega ühendust.