Kaubamärgi uuringud

Uuring teostatakse kuni kolmes kauba- ja teenuste valdkonnas. Esmaste piirkondadena teostatakse uuring Eesti, Euroopa Ühenduse, USA ja rahvusvaheliste kaubamärkide andmebaasides, kas, kelle poolt ja kui palju sarnaseid kaubamärke antud valdkondades varem on registreeritud või on registreerimisel.

Põhjalikemate kaubamärgiuuringute korral teostame uuringud ka ettevõtte tegevuspiirkondadele vastavate riikide kaubamärkide andmebaasides ning samuti teostame ka äri- ja domeeninimede uuringu.

Uuritavate nimetuste kasutamine sotsiaalmeedias

Turunduse seisukohast on üha enam hakatud rõhku panema ka e-turundusele, sh ettevõtte ja toodete tutvustamisele sotsiaalvõrgustikes ja teistes internetikeskkondades. Seega ettevõtte või uue toote nime valikul on lisaks kaubamärkidele, domeeninimedele, ärinimedele oluline kontrollida, kas huvipakkuva nime kasutamine on vaba ka muudes internetikeskkondades.

 

Brändi uuring

Brändiuuringuna käsitleme ärinime, domeeninime, toote-/teenuse nime ja kaubamärgi komplektset uuringut. Tugeva kaubamärgi väljatöötamisel, turunduskampaania edukal läbiviimisel ja ettevõtte arendamisel üks ei eksisteeri teiseta. Ei ole mõeldav, et ettevõtte ärinimi, domeeninimi, toote/teenuse nimetus ja kaitstav kaubamärk ning kasutajanimi sotsiaalvõrgustikes on kõik erinevad.

Uuringu eesmärgiks on analüüsida uue nime/logo uudsust, kasutatavust ning kaitstavust ettevõtte tegevusvaldkondadest lähtuvalt huvipakkuvates piirkondades.

Uuring sobib nii uute nimede väljatöötamisel kui ka juba olemasoleva kaubamärgi positsiooni analüüsimisel. Uue nime/kaubamärgi väljatöötamisel koostöös disainerite ja turundusekspertidega soovitame välja valida 2-3 kavandit, mille vahel võiks valida.

Antud kavandite kohta või siis olemasoleva kaubamärgi puhul teostame põhjaliku uuringu huvipakkuvate piirkondade kaubamärgiandmebaasides ja kontrollime, kas domeeninimed on vabad. Kuna väga suur osa ettevõtte nähtavaks muutmisest ja reklaamimisest on kolinud internetti ja erinevatesse sotsiaalvõrgustikesse, siis lisaks tranditsioonilistele kaubamärgi- ja domeeninime uuringutele teostame uuringu ka sotsiaalvõrgustikes – täpsemalt, kas ettevõtte poolt soovitud nimevariandid on kasutajanimedena vabad või mitte.

Analoogne töö juba olemasoleva kaubamärgi kohta annab ülevaate vastava kaubamärgi ja selle omaniku nähtavusest internetis. Lisaks enda ettevõtte internetis nähtavuse uurimisele võib sama teostada ka konkurendi kohta.

Brändi uuringus me ei vaatle ainult üks-ühele samaseid kaubamärke, domeeninimesid, kasutajanimesid, vaid kontrollime ka kõla- ja/või kirjapildi poolest sarnaseid nimetusi ja logosid, mis võivad tarbijat eksitada.

Uuring koosneb neljast osast: kaubamärgiuuringust; domeeninimede uuringust; sotsiaalvõrgustike kasutajanimede uuringust ning muude allikate uuringust. Muude allikatena kasutame ca paarikümmend erinevat patendiinfo, teadus- ja tehnika ning muu informatsiooni alaseid andmebaase ning interneti otsimootoreid selgitamaks, kas, millises kontekstis ning kelle poolt antud kaubamärki/tootenime/ärinime kasutatakse.

 

  • Dokument

Tagasi teenuste nimekirja

Uudised

Muutused firma omanikeringis

Alates mai keskpaigast on firma nimi jällegi Sarap ja Partnerid Patendibüroo, sest senine äripartner Mikk Putk otsustas IO asjades aja maha võtta ning lahkus firmast.

29.05.2019 Loe edasi
Kliki, et näha RSS uudised Kliki, et postitada seinale Kliki, et säutsuda

Liitu meie uudiskirjaga!

Meie teenused on rahastatavad EASi innovatsiooniosaku toetusega! Võimaluste täpsustamiseks palume võtta meiega ühendust.