Tehniliste lahenduste, kaubamärkide, tööstusdisainilahenduste õiguskaitse

Tööstusomandi õiguskaitse alal pakume Teile kõiki teenuseid, et leiaksite lihtsalt ja mugavalt oma küsimustele lahendused ühest kohast, sh:
- taotluste koostamine ja vormistamine;
- taotluste esitamine Eestis ja välisriikides;
- organisatsiooni õiguskaitse kulude prognoos;
- kaitse, haldamise, kommertsialiseerimise jt strateegiate koostamine;
- taotluse menetlemisega ja taotluse uuendamisega seotud toimingud;
- tõlke- ja muude toimingute korraldamine, mis on seotud õiguse omandamise või kinnitamisega;
- taotlusprotsessi ja tähtaegade jälgimine, patendiametite ekspertide ja välisesindajatega suhtlemine;
- projektide raames tekkinud intellektuaalomandi (sh tööstusomandi) kaitsevõimaluste analüüs.

 

Tehniliste lahenduste õiguskaitse alased teenused

Tehniliste lahendustena on kaitstavad seadmed, meetodid, ained ja nende kombinatsioonid, mis on ülemaailmselt uudsed, ei tulene vastava ala asjatundja jaoks ilmselgelt juba olemasolevatest lahendustest ja on reaalselt teostatavad. Tehnilisi lahendusi saab kaitsta patendi või kasulike mudelitena.

Kaitsetaotluse koostamisel lähtutakse arendatava lahenduse tehnilisest kirjeldusest ja joonistest. Patenditaotluse või kasuliku mudeli registreerimistaotluse koostamine ja esitamine sisaldab vastavalt seaduses esitatud nõuetele endas järgmist.
a) Leiutiskirjelduse koostamine, sh:
- tehnika valdkonna määramine, kuhu lahendus kuulub ning kirjeldamine;
- tehnika taseme, so lähimate teadaolevate lahenduste, kirjelduse koostamine tuues ühtlasi välja leitud varasemate analoogsete lahenduste puudused; - leiutise olemuse ja eesmärkide kirjeldamine;
- jooniste kirjeldamine;
- teostusnäidete kirjeldamine.
b) Nõudluse koostamine;
c) Eesti ja inglise keelse lühikokkuvõtte koostamine;
d) Jooniste koostamine;
e) Kaitsetaotluse esitamiseks vajalike dokumendivormide täitmine; lõivude tasumine; kaitsetaotluse esitamine.

 

 

 

Kaubamärkide õiguskaitse

Kauba- ja teenusemärkidena saab kaitsta toodete ja teenuste nimesid, logosid samaliigiliste kaupade eristamiseks. Samuti ka ärinimesid, loosungeid jms.

Uudised

Muutused firma omanikeringis

Alates mai keskpaigast on firma nimi jällegi Sarap ja Partnerid Patendibüroo, sest senine äripartner Mikk Putk otsustas IO asjades aja maha võtta ning lahkus firmast.

29.05.2019 Loe edasi
Kliki, et näha RSS uudised Kliki, et postitada seinale Kliki, et säutsuda

Liitu meie uudiskirjaga!

Meie teenused on rahastatavad EASi innovatsiooniosaku toetusega! Võimaluste täpsustamiseks palume võtta meiega ühendust.