Üldist

Millistele intellektuaalomandi kaitse alastele tegevustele on võimalik toetust taotleda?

Erinevaid toetusmeetmeid on mitmeid. Toetust on võimalik taotleda järgmistele tegevustele:

  • patendi-, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse alase õiguskaitse nõustamine;
  • leiutise, tööstusdisainilahenduse, mikrolülitusetopoloogia õiguskaitse taotlemine;
  • arendatava tehnoloogia, toote, teenuse või protsessi tööstusomandi (sh patendi-, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse) alase uuringu ja infootsingu teostamine;
  • toodete või teenuste brändide, kaubamärkide ja disainilahenduste väljatöötamine, arendamine ja juurutamine;
  • kaubamärkide registreerimine sihtriigis;
  • sihturgude uuringute tegemine, sealhulgas sihtturgude seisundi, trendide, konkurentsi ja riskianalüüsi ning partnerite kontakt- ja taustainfo hankimine;
  • tehnilise teostatavuse-, turu- või tasuvuse uuringute, partnerotsingu läbiviimine;
  • VKE rakendusuuringu käigus tekkinud tööstusomandi esmakaitse taotlemine ja tööstusomandi kuuluvuse üle tekkinud vaidluste lahendamine;
  • patendi, kasuliku mudeli, kaubamärgi või tööstusdisainilahenduse litsentsi, oskusteabe või patentimata tehniliste teadmiste omandamine;
  • metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetuse raames leiutisele õiguskaitse taotlemine patendina, kasuliku mudelina, sh taotluse koostamine, esitamine ja menetlemine; taotluse parandamine ja täiendamine, mis tehakse enne leiutise registreerimist asjakohases registris; tõlke- ja muud kulud, mis on seotud leiutisele õiguskaitse taotlemise või selle saamise kinnitamisega lepinguriigis.

Algusesse

Mida jälgida patendivolinikult patenditaotluse hinnapakkumise küsimisel?

 

Hinnapakkumise küsimisel tasub kindlasti veenduda, mida see hind sisaldab. Kas antud hind sisaldab patenditaotluse koostamist (sh lühikest tehnika taseme uuringut antud valdkonnas, leiutiskirjelduse ja patendinõudluse koostamist, jooniste tegemist) ja ka patenditaotluse esitamist Patendiametile? Patendivoliniku kasutamisel peaks arvestama ka kuludega, mis võivad tekkida seoses Patendiameti teadete edastamisega patendivoliniku poolt taotlejale (so kirjavahetuse vahendamist), Patendiameti eksperdi järelepärimistele vastamist, paranduste tegemisi patenditaotluses, riigilõivude tasumisi, posti ja muude kuludega.

Algusesse

Uudised

Muutused firma omanikeringis

Alates mai keskpaigast on firma nimi jällegi Sarap ja Partnerid Patendibüroo, sest senine äripartner Mikk Putk otsustas IO asjades aja maha võtta ning lahkus firmast.

29.05.2019 Loe edasi
Kliki, et näha RSS uudised Kliki, et postitada seinale Kliki, et säutsuda

Liitu meie uudiskirjaga!

Meie teenused on rahastatavad EASi innovatsiooniosaku toetusega! Võimaluste täpsustamiseks palume võtta meiega ühendust.