Leiutised

Kas patendi taotlemine on kallis?

Patendi taotlemisel võib piirduda mõnetuhande krooniga, võib juhtuda, et patendi taotlemisele läheb mõnikümmend kuni mõnisada tuhat krooni. Hind sõltub lahenduse keerukusest – kui palju jooniseid ja teksti on selle kirjeldamiseks vaja koostada, millistes riikides patenti taotleda soovitakse, kas patenditaotluse koostamisele eelneb tehnika taseme uuring ja muudest asjaoludest.

Algusesse

Kuidas vähendada patenditaotluse kulusid?

Patenditaotluse koostamise kulusid on võimalik vähendada, kui patendivolinik saab kliendi käest detailse lahenduse olemuse ja teostamise kirjelduse ning joonised. Sellisel juhul on patendivoliniku ajakulu väiksem – vaja on patenditaotlus viia vastavusse seaduses ette nähtud nõuetele.

Patendi taotlemise kulude katteks on võimalik taotleda ka erinevaid toetusmeetmeid.

Algusesse

Mida tähendab kasuliku mudeli kaitstus Eestis? Kas näiteks Lätis tohib toota? Müüa?

Nii patendi kui kasuliku mudeli kaitse kehtib selles riigis, kus vastav kaitsedokument on välja antud. Esitades oma leiutise kaitseks kasuliku mudeli registreerimise taotluse Eesti Patendiametile, siis kasuliku mudeli tunnistuse kättesaamisel kehtib kaitse ainult Eestis. Kasuliku mudeli omanikul on ainuõigus valmistada, kasutada, levitada, müüa kasuliku mudelina kaitstud leiutist. Kui samale lahendusele kaitsetaotlust teistes riikides esitatud pole, siis teistel isikutel teistes riikides valmistamiseks, kasutamiseks, vms piiranguid ei ole.

Algusesse

Kui kasulik mudel kaitsta Eestis, kas see tähendab, et see on ka näiteks Euroopa Liidu riikides kaitstud?

Kui oma lahendusele esitada õiguskaitse taotlus patendi saamiseks või kasuliku mudelina registreerimiseks ainult Eestis, siis kaitse muudesse riikidesse/piirkondadesse ei laiene.

Tegelikult ühtset nö Euroopa Liidu patenti ei ole olemas. Küll on aga olemas Euroopa patent, millega on ühinenud rohkem riike kui Euroopa Liidus, kuid selle leppe kohaselt saades Euroopa Patendi kätte, ei laiene kaitse automaatselt kõikidesse riikidesse.

Algusesse

Millised on kasuliku mudeli registreerimise taotlemise kogukulud veel peale riigilõivu 1600.- ?

Kasuliku mudeli registreerimise taotlemisega seotud riigilõivud on toodud Patendiameti leheküljel. Kui taotlejaks on eraisik, siis on taotluse esitamise riigilõiv 400 krooni.

Kui taotleja koostab ja esitab taotluse ise ja kõik on korrektselt ning õigeaegselt tehtud, siis muid kulusid ei lisandu. Kui taotleja soovib kasutada patendivoliniku teenust, siis lisanduvad patendivoliniku teenustasud taotluse koostamise, vormistamise, esitamise ja/või taotleja esindamise eest.

Algusesse

Millised paberid/vormid/taotlused tuleb kasuliku mudeli registreerimise taotlemisel täita?

Kasuliku mudeli registreerimistaotluse esitamisel tuleb Patendiametile esitada täidetud kasuliku mudeli registreerimise avalduse vorm.

Avaldusele tuleb lisada:

Riigilõivu tasumist tõendav dokument.

Volikiri, kui kasutatakse patendivoliniku teenust.

Leiutiskirjeldus (sh tehnikavaldkonna, tehnika taseme, leiutise olemuse, illustratsioonide, leiutise teostamise näite(näidete) kirjeldused)

Nõudlus

Lühikokkuvõte

Joonised

Prioriteedinõude esitamisel prioriteedinõuet tõendavad dokumendid.

Kõik dokumendid tuleb esitada eesti keeles, vajalike eksemplaride arv on märgitud avalduses.

Algusesse

Uudised

Muutused firma omanikeringis

Alates mai keskpaigast on firma nimi jällegi Sarap ja Partnerid Patendibüroo, sest senine äripartner Mikk Putk otsustas IO asjades aja maha võtta ning lahkus firmast.

29.05.2019 Loe edasi
Kliki, et näha RSS uudised Kliki, et postitada seinale Kliki, et säutsuda

Liitu meie uudiskirjaga!

Meie teenused on rahastatavad EASi innovatsiooniosaku toetusega! Võimaluste täpsustamiseks palume võtta meiega ühendust.