Värskeimad uudised http://www.patent.ee/et/uudised/2015/ Ettevõtjatele: uuring uue patendisüsteemi kohta http://www.patent.ee/et/uudised/2015/Ettevotjatele-uuring-uue-patendisusteemi-kohta/ <p>Ajakiri <a href="http://bit.ly/mipSurveyIntro" target="_blank">Managing Intellectual Property</a> viib läbi uurimust uue loodava patendisüsteemi kohta.</p> <p>Eesmärgiks on saada aimu, kuidas ettevõtjad suhtuvad loodavasse patendisüsteemi ja mida sellest arvavad. </p> <p>Teeme ka Eesti ettevõtja hääle seoses ühtse mõjuga patendisüsteemi ehk rahvakeeli Euroopa Ühenduse patendisüsteemi loomise osas kuuldavaks ja vastame ka sellele küsimustikule!</p> <p>Küsimustik sisaldab kuute valikvastustega lühiküsimust ning võtab vastamiseks aega 1-2 min. Küsimustikule saab vastata siin: <a href="http://bit.ly/MIPUPCsurvey" target="_blank">http://bit.ly/MIPUPCsurvey</a>.</p> <p> </p> Wed, 18 Feb 2015 00:00:00 +0200 http://www.patent.ee/et/uudised/2015/Ettevotjatele-uuring-uue-patendisusteemi-kohta/ EAS avas arendusosaku toetuse http://www.patent.ee/et/uudised/2015/arendusosaku-toetus/ <p>EAS avas toetusmeetme, mis on mõeldud ettevõtetele erinevateks eeluuringuteks uudsete toodete-, teenuste või tehnoloogiate väljatöötamisel ja intellektuaalomandi kaitseks.</p> <p><a href="http://www.eas.ee/et/ettevotjale/ettevotte-arendamine/arendusosakud/uldist" target="_blank">Toetusega</a> on võimalik sisse osta disaini- ja insenertehnilisi lahendusi ning nõustamist ülikoolidelt, samuti teadusasutustelt, patendi-, disaini- ja inseneribüroodelt ning nõustamisteenuseid osutavatelt ettevõtetelt.</p> <p><strong>Muu hulgas on abikõlbulikud tegevused:</strong><br/></p><ul><li>patendi, kasuliku mudeli, kaubamärgi või tööstusdisainilahenduse alase õiguskaitse nõustamine;</li> <li>patendi, kasuliku mudeli, kaubamärgi või tööstusdisainilahenduse alase uuringu ja infootsingu teostamine; </li> <li>patendi, kasuliku mudeli, kaubamärgi või tööstusdisainilahenduse registreerimine.</li> </ul><p> </p> <p>Arendusosaku toetuse piirmääraks on kuni 70% abikõlblikest kuludest, sealjuures on maksimaalne toetuse summa kuni 20 000 eurot ühe taotluse kohta.</p> <p>Taotlusi võetakse vastu jooksvalt.</p> <p>Arendusosaku projekti tegevused tuleb lõpetada hiljemalt 31.08.2015.</p> <p>Arendusosaku taotlemiseks on EAS koostanud <a href="http://www.eas.ee/images/doc/ettevotjale/arendamine/arendusosak/Arendusosak_projekti_plaani_juhend%20-%20ver%201.doc" target="_blank">projektiplaani koostamise juhendi</a>.</p> <p>Taotluse saab esitada elektrooniliselt EASi keskkonnas, mis andmeid seal vaja esitada, see on näha <a href="http://www.eas.ee/images/doc/ettevotjale/arendamine/arendusosak/Arendusosaku_taotlusvorm%20-%20ver%201.pdf" target="_blank">taotluse vormil</a>.</p> <p>Kui vajate abi või tekib küsimusi seoses arendusosaku taotlemisega, võtke meiega julgelt ühendust.</p> <p> </p> <p> </p> Thu, 29 Jan 2015 00:00:00 +0200 http://www.patent.ee/et/uudised/2015/arendusosaku-toetus/