Sarap ja Partnerid Patendibüroo tutvustus ning patendivolinikud

Sarap ja Putk Patendibüroo asutajaks on Margus Sarap, kui 2008. aasta lõpul sai täis 15 aastat töötamist tööstusomandi valdkonnas. 2009. aasta lõpus ühinesid Sarap ja Partnerid Patendibüroo ning 2007. aasta lõpus Mikk Putk ja partnerite poolt asutatud ning algselt Tehnoloogiauuringute OÜ-na tegutsenud Patendibüroo NotaBene. Kahe patendibüroo ühinemise eesmärgiks oli soov pakkuda meie klientidele veelgi profesionaalsemat nõustamist õiguskaitse taotluste esitamisel ja menetlemisel, erinevate patendiuuringute ja teiste teenusete pakkumisel, mis aitavad ettevõtjatel paremini orienteeruda tööstusomandi maastikul. Aastal 2014. muutus meie ärinimi, uueks nimeks on Sarap ja Putk Patendibüroo OÜ.

 

 Margus Sarap
Eesti ja Euroopa patendivolinik, Eesti ja Euroopa kaubamärgi- ja disainivolinik, tegevjuht

Telefon: 747 7058

E-post: margus.sarap(A)patent.ee

Skype: bodsusms

Töötanud intellektuaalomandi valdkonnas alates 1993. aastast. Atesteeritud Eesti patendivolinik alates 2000. ja Euroopa patendivolinik alates 2002. aastast.

Peamised kogemused Eesti, Euroopa ja rahvusvaheliste (PCT) patendi ning kasulike mudelite taotluste koostamise ja esitamisega. PCT rahvuslike faaside kogemus mh Euroopas, Euraasias, USAs, Venemaal, Jaapanis jt riikides. Pikaajalised kogemused klientide esindamisel Euroopa Patendiametis, sh taotluste koostamisel ja esitamisel, ekspertide järelepärimistele vastamisel, Euroopa patentide jõustamisel liikmesriikides, kaebuste koostamisel.

Esindanud kliente Eesti kohtutes kasulike mudelite ja patendi vaidlustes.

Euroopa Patendivolinike Instituudi (epi) liige, epi nõukogu ja juhatuse liige; epi tuutor; Eesti Patendivolinike Seltsi liige.

Osalenud täiendõppel Taanis, USAs, Saksamaal.

 

 

 

 Mikk Putk
Patendivolinik, partner

Telefon: +372 53 039 088  

E-post: mikk.putk(A)patent.ee

Skype: mikkputk

LinkedIn: mikkputk

Twitter: @mikk_IPR

Töötanud intellektuaalomandi valdkonnas alates 2002. aastast. Atesteeritud Eesti patendivolinik alates 2006. aastast.

Peamised kogemused on kaitsetaotluste koostamises ja esitamises Eestis ning välisriikides, ettevõtete intellektuaalomandi portfellide haldamises ja kaitsestrateegiate väljatöötamises. Spetsialiseerunud patendi- jt tööstusomandi (sh disaini- ja kaubamärgiuuringud) alastele infouuringutele ning ettevõtete ja teadus-arendusasutuste nõustamisele intellektuaalomandi alastes küsimustes erinevates arendusprojektides (nt EAS; Euroopa Raamprogrammi (RP7), EUROSTARS jt projektid).

Euroopa Patendivolinike Instituudi (epi) tudengliige; Rahvusvahelise Patendiinformatsiooni Ühingu (PIUG) liige, Eesti Patendivolinike Seltsi liige.

Osalenud täiendõppel Eestis, Soomes, Norras, Rootsis, Hollandis, Saksamaal.

 

Uudised

Ettevõtjatele: uuring uue patendisüsteemi kohta

Ajakiri Managing Intellectual Property viib läbi uurimust uue loodava patendisüsteemi kohta.

18.02.2015 Loe edasi
EAS avas arendusosaku toetuse

EAS avas toetusmeetme, mis on mõeldud ettevõtetele erinevateks eeluuringuteks uudsete toodete-, teenuste või tehnoloogiate väljatöötamisel ja intellektuaalomandi kaitseks.

29.01.2015 Loe edasi
Kliki, et näha RSS uudised Kliki, et postitada seinale Kliki, et säutsuda

Liitu meie uudiskirjaga!

Meie teenused on rahastatavad EASi innovatsiooniosaku toetusega! Võimaluste täpsustamiseks palume võtta meiega ühendust.